Zakończono przyjmowanie zgłoszeń na konferencję

Dziękujemy wszystkim osobom za nadesłane abstrakty referatów. Komitet Naukowy konferencji oceni je w najbliższych dniach.

Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez członkinie_ków Komitetu Naukowego – będą to oceny ślepe, co oznacza, że naukowczynie_cy otrzymają tylko tytuł referatu i jego abstrakt, bez informacji o autorstwie. Taka ocena ma zagwarantować, że wybrane zostaną merytorycznie najlepsze propozycje.

Już wiemy, że sporo ze zgłoszonych abstraktów – z powodu ich nadmiaru – będzie musiało być odrzucone.

Komitet Naukowy powinien zakończyć swoją pracę wkrótce – informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia powinna trafić do autorek_rów jeszcze przed wtorkiem 6 maja.

Osoby, których referaty zostały przyjęte, będą miały kilka dni na wniesienie opłat konferencyjnych. Dopiero po zakończeniu tego procesu zostanie ogłoszony program konferencji.