Ogłaszamy program konferencji

Blisko 30 wystąpień, prawie 16 godzin konferencyjnych i 2 dni wspaniałych doznań naukowych. Ogłaszamy program konferencji „W 50. rocznicę Stonewall: dokąd zmierza ruch LGBTQ+?”

Dzień 1. czwartek, 6 czerwca 2019

09:00 – 09:30 Otwarcie konferencji

09:30 – 11:10 Panel 1. Niebinarność, aseksualność, (nie)tożsamość

 • Od orientacji do tożsamości – współczesne definiowanie orientacji psychoseksualnej a miejsce tożsamości niebinarnych – mgr Katarzyna Mańkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • „Misgendered in translation?” – nienormatywność/niejednoznaczność płciowa w tłumaczeniu angielsko-polskim – mgr Misiek Szy (UW)
 • Strategie językowe osób niebinarnych w Polsce – mgr Magdalena Derecka (Uniwersytet Jagielloński)
 • Out of the Asexual Closet: Representation of Openly Asexual Persons in American TV Series – Olga Zwolak (UW)
 • Od patologizacji do afirmacji. Rekonceptualizacja zjawiska autoseksualności oraz przejście w stronę egalitaryzmu orientacji – Zofia Kania (Uniwersytet Jagielloński), Sofia Wasilenko (Uniwersytet Jagielloński)

11:10 – 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 12:20 Panel 2. Kobiecość, lesbijskość, kłirowość

 • Kobiety w klubie Cocon – między kłirową przestrzenią a przemocową szafą – Patryk Sierpowski (Uniwersytet Jagielloński), Olivia Chwat (Uniwersytet Jagielloński)
 • Projekt esbijska Inspira – manifest i cykl rozmów – efekt dyskryminacji wewnątrz tęczowej społeczności – mgr Agnieszka Małgowska (Stowarzyszenie Sistrum. Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*)
 • Let ́s talk about porn, baby! Transforming lesbian politics with pleasure – mgr Marta Šušak (Humboldt University Berlin)

12:20 – 13:00 Przerwa lunchowa

13:00 – 14:20 Panel 3. System, prawo, aktywizm

 • Niewidzialna młodzież. Sytuacja queerowych uczennic i uczniów oczami edukatorki seksualnej – Antonina Lewandowska (UW)
 • Queerowanie patriotyzmu, a przynajmniej lektury. „Rudy”, „Zośka” i Elżbieta Janicka – mgr Kornelia Sobczak (UW)
 • Ochrona życia prywatnego a transseksualizm – mgr Agnieszka Jezierska-Markocka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Pro- and anti-LGBTQIA activism as the case of system-challenging and system-supporting collective action – mgr Katarzyna Malinowska (UW), dr Paulina Górska (UW), mgr Katarzyna Lipowska (UW), dr Anna Stefaniak (UW)

14:20 – 14:30 Przerwa kawowa

14:30 – 15:30 Panel 4. Technologia, psychoanaliza, postokolonializm

 • Co teoria queer wnosi do badań nad algorytmami i technologią? – mgr Kuba Piwowar (Uniwersytet SWPS)
 • Queering the Stream of Consciousness: Marginalized Genders and Desires in Modernist Poetry – Magdalena Kos (UW)
 • Shift in Discourse: A Postcolonial African Approach to Queerness – Noah Oladele (University of Cape Town)

15:30 – 15:40 Przerwa kawowa

15:40 – 16:40 Panel 5. Narracje, słowa, historia

 • Świadectwa. Historia mówiona społeczności LGBT+ – prezentacja projektu – mgr Adriana Kapała (Lambda Warszawa)
 • „Fantazje o kobiecości” i „queerowanie dragu” – ciało w narracjach i występach polskich drag queens – Natalia Toporowska (UW)
 • The Fear of Effeminacy in American Gay Literature of the 1970s – mgr Ewa Ścibior (UW)

Wydarzenia towarzyszące:

Dzień 2. piątek, 7 czerwca 2019

09:30 – 10:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji

10:00 – 11:00 Panel 6. Lata 20. – lata 90.: nieheteronormatywność a projekt Polska

 • Dyskusja naukowa: dr Ludmiła Janion (UW) i mgr Kamil Karczewski (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji), moderuje Magdalena Staroszczyk

11:00 – 11:10 Przerwa kawowa

11:10 – 12:30 Panel 7. Kraje, kontynenty, rasy

 • Mixed race, same sex – politics of intersectional representation – Kamila Pękała (UW)
 • Sytuacja osób nieheteronormatywnych w krajach Ameryki Łacińskiej – mgr Magdalena Szkwarek (UW)
 • Colas, maricas y camionas: local models for local struggles in post dictatorship Chile – Catalina Ahuile Muñoz (Universidad de Chile)
 • The Voice of Indonesian Gay Muslims: Finding Identities in Nation and Religion – Adelia Dinda Sani (Uniwersytet SWPS)

12:30 – 13:10 Przerwa lunchowa

13:10 – 14:10 Panel 8. Pracownia Gender & Sexuality OSA UW

 • Crip Appetites in Chew – dr Marta Usiekniewicz (UW)
 • Bisexual Representation in Janelle Monae’s Dirty Computer – mgr Agnieszka Ziemińska
 • Asexual Girls in Young Adult Novels – dr Anna Kurowicka (UW, UMCS)

14:10 – 14:20 Przerwa kawowa

14:20 – 15:50 Panel 9. Przedparadowo

 • Debata „Po co, jak i dlaczego maszerujemy?”. W debacie udział wezmą: Artur Maciejewski (Marsz Równości w Krakowie), Dominik Puchała (Marsz Równości w Częstochowie), Katarzyna Rosińska (Marsz Równości w Białymstoku), Mateusz Sulwiński (Marsz Równości w Poznaniu). Moderuje Magdalena Dropek (queer.pl)
 • Tracąc tęczowe kolory. Analiza spadku różnorodności Parady Równości w latach 2017-2019 – Jej Perfekcyjność (Uniwersytet Warszawski)