Panel 2. Kobiecość, lesbijskość, kłirowość

czwartek 6 czerwca 2019, 11:20-12:20

Kobiety w klubie Cocon – między kłirową przestrzenią a przemocową szafą – Patryk Sierpowski (Uniwersytet Jagielloński), Olivia Chwat (Uniwersytet Jagielloński)

Od blisko dwudziestu lat klub Cocon jest kluczowym miejscem rozrywki krakowskiej społeczności LGBTQ. Ma stanowić bezpieczną enklawę w heteronormatywnym mieście. Przyjmując krytyczną, intersekcjonalną perspektywę queerową oraz feministyczną, chcemy przyjrzeć się doświadczeniom kobiet, jako kategorii politycznej, w przestrzeni tego klubu. Ich głosy bowiem poznawczo wzbogacają i komplikują tę jednowymiarową narrację.

Naszym głównym celem będzie prześledzenie związku między performatywnie (re)konstruowaną przestrzenią klubu a relacjami władzy, w ramach których funkcjonują klubowiczki. Oprzemy się na badaniach jakościowych, przeprowadzonych przez nas od października 2018 do marca 2019 z kobietami uczęszczającymi do Coconu. Inspirując się teorią queer oraz koncepcją queer space, dokonamy terytorialnej analizy, w której zastanowimy się nad problemem oraz znaczeniem społecznej widoczności, wagą podziałów na globalne i lokalne oraz publiczne i prywatne. Krytycznie przeanalizujemy obecne w klubie przejawy przemocy oraz wytwarzane w Coconie normatywne tożsamości kobiet i podejmowane przeciw nim formy oporu. Zastanowimy się też w jakim stopniu dla naszych rozmówczyń klub ten stanowi upodmiotawiającą przestrzeń otwarcia oraz wyłom w patriarchalnej, hetero- i cisnormatywnej rzeczywistości, a w jakim przemocowy i uJArzmiający przejaw homonormatywności, będący swoistym przedłużeniem szafy.

Projekt Lesbijska Inspira – manifest i cykl rozmów – efekt dyskryminacji wewnątrz tęczowej społeczności – mgr Agnieszka Małgowska (Stowarzyszenie Sistrum. Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*)

Głos lesbijski* przebija się co jakiś czas i zaraz potem zanika. To zdanie nie odnosi się jednak do widzialności w przestrzeni publicznej. Dotyczy sytuacji lesbijek* w tęczowej społeczności. Jakie są tego przyczyny? Za jaką część odpowiada polityka społeczności LGBTQ+? Co jest wynikiem zinternalizowania heteronormatywnych i patriarchalnych klisz przez tęczowe osoby? Za co odpowiedzialne są same lesbijki? Przede wszystkim jak realizowana jest zasada równości i różnorodności przez osoby LGBTQ+ ?

Zarysuję sytuację lesbijek* w Polsce, którą można określić jako potrójną dyskryminację (jako kobiety, lesbijki, tęczowej outsiderki). Skupię się na definicji psychoseksualności (m.in.lesbijka w cudzysłowie, lesbijka z gwiazdką), sposobie tworzenia wspólnoty (m.in. hermetyczne kręgi), sprawie coming outu, sytuacji finansowej, ciągłości aktywności. Zastanowię się, jak wpływa to na miejsce kobiet nieheteroseksualnych w tęczowej społeczności, jakie strategie dyskryminacyjne stosowane są wobec lesbijek* (m.in. nieuwzględnianie odmienności, brak parytetów).

Punktem wyjścia prezentacji jest Manifest Lesbijskiej Inspiry, który powstał w wyniku konfliktu wywołanego wywiadem „Dlaczego nie ma lesbijek?”(Replika nr 68). Manifest jest przede wszystkim głosem niezgody grupy lesbijek na sytuację kobiet nieheteronormatywnych, ale też próbą diagnozy problemu. Manifest był pretekstem do rozmów z lesbijkami* (dotychczas 23 wywiady), publikowanych na portalu Feminoteki, które można potraktować jako aktualną lesbijską* refleksję. Ten materiał uzupełnię wiedzą zdobytą podczas 10-letniej aktywności na rzecz kultury lesbijskiej*

Let ́s talk about porn, baby! Transforming lesbian politics with pleasure – mgr Marta Šušak (Humboldt University Berlin)

The aim of my workshop is to discuss current activist potentials of feminist, queer and lesbian pornographies. Pornography has been a feminist battlefield for at least half a century, and has alternately been perceived as a tool of liberation and oppression. Going beyond this duality, I will observe the topic through a double lens that I use when processing the world, as both an East-European lesbian (among most visible ones in my generation in Croatia) and a queer, poly scholar in Berlin. To frame the discussion I will present a short review of the histories and definitions of feminist, queer and lesbian pornographies and proceed to discuss their possibilities in (re)defining and expanding our view on queer women´s bodies, sexualities and desires in dynamic and ever changing (political, social, spatial) contexts. How does pornography shape our politics, our (bodily) geographies, our communities, the social spaces we (re)claim? How do languages of porn communicate: in a re-patriarchalizing, body-policing Catholic Croatia – or in the sex-positive “queer paradise” that is Berlin? I will present some examples of feminist porn and discuss with participants whether/how reading, watching, analyzing and practicing porn can serve as a tool and fuel for political transformation, and transformation of politics, and activism. Apart from analyzing pornographic texts, I am also particularly interested in the libidinous potentials of the spaces in which they are presented–as well as the communal, cathartic aspect of experiencing this body genre. Rather than approaching porn as a (merely cultural) object of analysis, I want the discussion to get dirty, and sweaty, and bloody–and be infused with passion, usually permitted in, and reserved for sex only. Indeed, I want this workshop to become a space of interaction, intervention and friction that will get our bodily fluids and liquor flowing, only to spill over into our academic endeavors, and put pleasure in our politics.