Wydarzenie towarzyszące: After Stonewall – pokaz filmu z przedmową

czwartek 6 czerwca 2019, 18:00-20:00

Pokaz odbędzie się w sali 100 w budynku Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, Mały Dziedziniec Kampusu Głównego UW)

Wydarzenie na facebooku tutaj.

„After Stonewall” to barwny, dokumentalny film w reżyserii Johna Scagliotti, który ukazuje pierwsze 30 lat tworzenia się ruchów gejowsko-lesbijskich po zamieszkach w Stonewall w 1969. Film otrzymał m.in. Audience Award w kategrii Outstanding Documentary Feature podczas L.A. Outfest w 1999 roku.

Film opowiada historie bohaterek_rów ruchu, jaki zaczął się w symboliczny sposób kształtować w czerwcu 1969 roku po wybuchu zamieszek w nowojorskim Stonewall Inn. Poszukuje także wyjaśnień, co doprowadziło do tej rewolty i jakie były i będą jej dalsze konsekwencje.

Gościem wydarzenia będzie dr hab. Tomasz Basiuk.

Tomasz Basiuk – amerykanista, dyrektor Instytutu Ameryk i Europy UW. Uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, a stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest w gronie założycieli i redaktorów powstałego w 2006 roku elektronicznego recenzowanego czasopisma naukowego „InterAlia”, poświęconego studiom queer (www.interalia.org.pl). Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (2004-2005) i innych instytucji. Obecnie pełni funkcję Principal Investigator w projekcie badawczym “Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures”, którego fundatorem jest HERA (w ramach konkursu “Uses of the Past”). W latach 2005-2012 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.